SKRÄMSELAKTIVISMEN

Ja, jag vet att jag är sent ute och kommenterar turerna kring NSA och avlyssningen av västvärlden. Det finns så många före mig som gjort detta, så jag tror inte jag behöver gå in på djupet på hur detta sker. Däremot önskar jag lite mer fundera kring varför det sker.

Den amerikanska administrationen försvarar spionerandet med att man måste skydda sig mot terrordåd, vilket är högst tveksamt, med tanke på den lilla risken för terrordåd. Visst, de existerar och många människor går omkring och är livrädda för dem, men det är åtminstone 1000 gånger större risk för att dödas i trafiken än att dö av ett terrordåd. Men motiverar det spionage på alla körkortsinnehavare?

Terrorhotet är en av delarna i det som jag vill kalla för ”skrämselaktivismen”. Att spela på människors rädsla har i alla tider varit ett effektivt instrument för att genomföra sina egna suspekta intentioner. Och skrämselaktivismen uppträder bara när det gäller just suspekta intentioner, för om de är sunda så inser folk det i allmänhet ändå. Historiska exempel på skrämselaktivismen är t ex jakten på och brännandet av bögar (flator klarade sig i allmänhet undan) vilka, efter kristendomens ”kärleksbudskap” blivit allenarådande, började nyttjas i större skala av t ex kejsar Justinianus i Byzans och som reaktion på celibatets införande på 1200-talet. Det här var också en lysande affärsidé, eftersom kyrkan och/eller staten fick lägga beslag på den egendom som den på bålet brände lämnade efter sig, och en god affärsidé är det fortfarande. Att vara skrämselaktivist lönar sig idag t ex för politiker, som kan göra karriär genom att framstå som handlingskraftiga, och empatiska, fast de är ingendera. För journalister och medier leder det till rubriker, sålda lösnummer, karriärer och ”namn”, för radikalfeminister till att man kan genomföra misandriska lagar och regler, akademiska karriärer (utan substantiell insats), lyfta löner, m m. För välgörenhetsorganisationer leder det till anslag, löner och statuspositioner, något som också kan gälla tjänstemän och andra – som t ex polisstyrkan för bekämpningen av trafficking. Skrämselaktivismen är idag en storindustri, som omsätter hundratals miljoner dollar i världen varje år – utan att åstadkomma ett enda dugg produktivt! Eller, som den inspärrade prostituerade Tyra Eberwall uttryckte det på tvångsarbetsanstalten i Landskrona nyåret 1934: …”något utlopp måste man ju ha för allt hat man går och bär på till spinnhuspersonal och detta samhället som tillåter detta vansinniga slaveri, de bästa åren av ens liv skall man ju spärras in som en stor brottsling eller galning och en massa människor skall leva på oss (min emfasering).

Andra historiska exempel på skrämselaktivism är jakten på kättare under medeltiden – Albigenserkriget, som startade 1209, ledde till slaktandet av en miljon människor – och jakten på dem som mördat Kristus; ett helt folk, judarna, skulle under århundraden förföljas. För första gången introducerades då i stor skala det effektivaste skrämselargumentet någonsin; ”ditt barn är hotat”. Judarna påstods ritualmörda barn, vilket gjorde det lätt att uppegga skrämda folkmassor mot dem. Samma metod använde häxjägarna från 1480-talet och framåt i över 200 år. Människor skulle ju skydda sitt kött och blod, sin egen avkomma. I modern tid använder t ex Ecpat samma metod mot påstådda ”pedofiler” och andra ”onda” varelser som måste utplånas och anti-prostitutionsaktivisterna använder det för att stämpla den ”onde” sexköparen. Barn i miljoner påstås – helt utan grund – varje år vara offer för hänsynslösa, djävulska män som helt känslokallt ödelägger oskyldiga barns liv genom att ha sex med dem. Vilket genererar stora pengar till Ecpataktivisterna.

Skrämselaktivismen består av många delar och böljar fram och tillbaka. I vår tid är det främst terroristskräcken, intimt sammanhängande med islamskräcken och invandringsskräcken, och så är det sexualpaniken, som yttrar sig i direkt förföljelse av utvalda ”monster”, som sexköpare, pedofiler, zoofilister, bdsm-utövare, och andra, som kan ta sig många uttryck. Häxor, bögar och judar är just nu ”lågkonjunktur” i flera länder, men åtminstone bög- och jude-skräcken har sina starka yttringar på vissa håll. En annan synnerligen framgångsrik skrämselaktivism är radikalfeminismen. Genom monsterförklarandet av den onde mannen – och det hot han utgör mot de goda (kvinnor och barn) – är det mängder av annars ofta inkompetenta kvinnor som kunnat göra karriär inom politiken, medier, utbildning och förvaltning. Vad som också är ett genomgående drag för alla dessa skrämselaktivister är att de ALLTID påstår att det är till skydd för något. Det är barn, kvinnor, kultur, samhälle, seder, moral, anständighet, ras, jobb, m m, som måste ”skyddas”. Och ”skyddet” måste alltid bestå av tvingande lagar och åtgärder vilka – som av en händelse – alltid ska löpa enligt skrämselaktivisternas åsikter, ideologi och moral. Något som ju – förmodligen också det av en händelse – får skrämselaktivisterna att framstå som de som ”kan” frågan, som är ”goda” och ”ansvarskännande”, samtidigt som de glatt offrar en massa ”fel” individer. Och – händelsevis – så leder det till karriärer, bra positioner och/eller löner och/eller andra förmåner för just skrämselaktivisterna.

Tre grundförutsättningar måste existera för att skrämselaktivismen ska bli effektiv: För det första de fanatiska ”hatarna”, för det andra ett ideologiskt ”riktigt” politiskt och medialt stöd bakom skrämseltaktiken och för det tredje den ohämmade verklighetsförfalskningen. Den första gruppen har uppgiften att ohämmat peka ut ”brottslingar”, skrika högt om krav på ”handling” och t o m ibland handgripligen ingripa för att t ex tysta kritiska röster. Ett exempel är t ex den typ av ”väckelsemöten” som dras ihop, där personer ur den andra, ”övre” gruppen ska egga dem ur den första till handling och upprördhet. Ett annat är när en skrikande mobb försöker att överrösta och smutskasta den som vill ställa kritiska frågor. Men den viktigaste beståndsdelen i denna treenighet är den ohämmade verklighetsförfalskningen. I detta arbete är journalistkåren och pressen den viktigaste beståndsdelen. Stöpta i en miljö på journalisthögskolorna där man för länge sedan bortsorterat att lära ut objektivitet och kritiskt tänkande – som Paolo Roberto på så lysande sätt, när han ”klär av ”den ”rätta” Hannah Fahl, illustrerar – och där man måste vara ”rätt” för att bli accepterad, är uppgiften att också presentera ”rätt” rubriker och texter (se här, här, här och här), oavsett om de har det minsta med verkligheten att göra. Det absolut viktigaste arbetet i detta är dock att förhindra att verkliga, motstridiga fakta släpps fram. Om det på en debattredaktion t ex publicerats en text som gör fullständigt absurda, men politiskt ”rätta”, med helt felaktiga påståenden som gynnar skrämselaktivismen, så ska verkliga fakta hindras från att få bemöta texten. Medierna har också den suveräna makten att oemotsagda kunna smutskasta dem som ifrågasätter det ”rätta”.

Ett viktigt led i skrämselaktivismen är också att presentera fiktivt vetenskapliga ”undersökningar”, av ”akademisk” eller annan art, som ska ställa verkliga fakta åt sidan och istället presentera en bild som gynnar skrämselaktivismen (här, här och här). Men politikers fullständigt ohämmade förfalskning av verkligheten – som naturligtvis inte granskas av några medier – är också en viktig del. Här på denna sida har jag redan uppmärksammat ett sådant fall, men fler ska komma. ”Ändamålet helgar medlen” har alltid varit skrämselaktivismens viktigaste princip.

Liksom skrämselaktivisterna är vi som försöker kasta ljus på deras metoder också av skiftande art. Själv har jag, genom arbetet med mina 2008 och 2012 utgivna böcker ”Samlag eller Salighet” och ”Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen”, kommit i position att kunna kasta ljus över skrämmarnas metoder inom sfären sexualitet (se också här). Därför är jag mest lämpad att kunna skriva om dessa ämnen, men skriver också om genus- och tokfeministraseriet, andra skriver om andra delar inom skrämselaktivismen.

Det råder ingen tvekan om, att övergrepp av alla de slag ska beivras, men det är också ett övergrepp att, som skrämselaktivisterna gör, jaga och förfölja människor på ideologiska och idémässiga grunder, som dessutom inte har grund i verkligheten.

2 reaktion på “SKRÄMSELAKTIVISMEN”

 1. Koranen och Muslimer

  Vill dela med mig av mina undersökningar om Islam och Muslimer. Även gällande NATO anslutna Turkiet och familjen Erdogan. Jag är väl insatt i problemen i länderna runt mellanöstern och norra Afrika.

  Bodde i Danmark under 11 år då jag var ägare och drev Prinsens Hotel i Ålborg. Sålde 2001 och flyttade till Salvador, Brasilien men är nu hemflyttad speciellt efter att min son i Sverige, 20 år gammal, tog livet av sig. Är nu pensionär och bor i Helsingborg.

  Skrämmande med dessa muslimer från IS – Islamic State, ISIS – Islamic State in Irak and Syria or ISIL – Islamic State in Irak and the Levant även kallade Daesh. Och nu sist i Mali på ett svenskt SAS Hotel av en ny ISIL ansluten grupp. Samt inte minst det fruktansvärda dådet i San Bernadino utförda av ett gift muslimsk par, troligtvis Sunni Islam eftersom kvinnan kommer från Saudi Arabia…

  Det tycks mig som om både media, politiker och människor i allmänhet inte känner till Islam, en mycket komplicerad religion, efter vad man kan utläsa i tidningar efter bl.a. Charlie Hebdo morden i januari 2015, dessutom med tanke på tidigare PLO, PFLP med flera bl.a. Carlos the Jackal och Jihad Jane som försökte mörda konstnären Lars Vilks. 1969-70 tog jag grupper med Fritidsresor från Cypern, där jag då bodde i Famagusta, till både Beirut (då kallad lilla Paris) och Tel Aviv, då var det mest PLO och PFLP man skulle akta sig för, de finns inte idag men medlemmarna (Sunni) är säkerligen anslutna till ISIL. Libanon var mest intressant att besöka Baalbeck i Baakadalen och bl.a. se världens största handgjorda LimeStone – en sten som väger ca 1200 ton samt den kända dåtidens största handels marknad i Beirut City (Lilla Paris) med all lyx som kunde uppbringas.

  Sedan januari 2015 har jag studerat oh undersökt Islam och har säkert läst flera hundratals sidor, både tyska, italienska och engelska.

  Ofta talas det i media om ”muslimer” vilket kanske är felaktigt då det finns otaliga sekter och grupperingar inom Islam som vi bör känna till.

  Osmanska riket sedan 1200talet (Islam) slog i flera led ner det Byzantinska rikets dominans (ortodoxt kristna). Stridigheter uppstod internt inom Islam mellan Shia (Iran) och Sunniter (osmanska riket). I skrifterna efter Mohammeds död 632 fanns regler om att Muslimer skall ej strida mot varandra. Osmanska eller Ottomanska riket med Mehmet den onde använde moderna kinesiska krutvapen mot Shias svärd från hästar och sköt därmed på långt håll ihjäl Shiterna. Sunni och Shiter skiljer sig kraftigt åt gällande efterlevnaden av Mohammeds lära ur Koranen.

  Wikipedia är verkligen en utmärkt portal för att söka god och kunnig information men inte allt. Problemet är dock, om man inte vet var man skall söka utan ett sökord blir det svårt och därför valde jag att även söka på många andra håll. Tyvärr är det så att ju mer information jag inhämtar om Islam, ännu fler frågor kommer upp till ytan… Islam är en synnerligen underlig och svårförstådd religion.

  Författade ihop en förhoppningsvis enkel sammanställning om Islam.. som ännu inte är fullständig då jag ännu har massor att ta del av..

  Blev förskräckt med tårar i ögonen när jag läste om dåden i Paris. Hur kan levande människor utföra något sådant? Vi har ju Charlie Hebdo i minne inte att förglömma… ISIL har även tagit på sig dådet i San Bernadino… Vi skall dock förstå att ISIL tar säkert på sig alla liknande katastrofer även om de själva inte ligger bakom för att på så sätt skrämma deras Infidels – otrogna – i Väst, dessutom anser Sunniter att Shiamuslimer är otrogna och genom en utställd Fatwa skall dödas var helst de befinner sig i världen. Striden mellan Sunni och Shia har pågått sedan 600 talet efter Profeten Mohammads död 632.

  Wikipedia som är en fantastiskt och utmärkt plats att söka kunskap och information visar det mesta. Problemet är att vi måste veta vad vi söker efter och det är inte alltid så lätt när vi söker information vi inte känner till.

  Tycker det är viktigt att känna till lite bakgrund. IS grundades tydligen redan 1989 troligtvis i Saudiarabien men är sedan 2006 en homogen dödsorganisation. Gruppen består av Sunnimuslimer som följer Wahhabism eller Salafism med deras ledare Abu Bakr al-Baghdadi som lever i Syrien och deras ultrakonservativa delar i den muslimska världen om ca 1,7 miljarder med ca 85 % Sunni som har Mecca i Saudi Arabia som helig plats och resterande Shia som har Karabla i Irak som sin heliga plats, som i huvudsak kommer från Iran även om där finns grupperingar runt hela den muslimska världen. Striden mellan Shiiter och Sunniter kommer aldrig att upphöra… Hizbollah opererar från Libanon är Shia och har bekämpat ISIL både hemma och i Syrien. Palestinier är i huvudsak Sunni med Hamas som följer Wahhabi läran har uppenbarligen både sent sunniter och vapen till IS i Dabiq, Raqqa eller Mosul som är Islamiska Statens huvudsäten i de norra delarna i Irak och Syrien. Även Turkiet med president Erdogan med familj, speciellt sonen Bilal som tydligen köper illegal och stulen Irakisk Olja av ISIL…

  ISIL:s grymheter tar aldrig slut – läs här http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35260475 om hur en Militant ISIL member killed his own mother after asking her son to leave ISIL.

  ISIL utger även tidning under namnet Dabiq Magazine – följ http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/ som även är översatt till Engelska. Dabiq är en lite historisk stad i norra Syrien.

  Läs mer om ISIL, Jihad och Terrorism här…

  http://www.memrijttm.org

  Syriens president Bashar al-Assaad är Alawit en mindre sekt inom Shia. Syrien har en stor majoritet av Sunni som vill störta Assad familjen från makten, Assad och titigare hans far Haffez har under flera år bombat och även dödat civila och är därför inte bättre än ISIL. USA har stöttat vissa Sunni grupper vilka nu kan tänkas vara anslutna till ISIL..

  Muhammad med massor av krigare intog Mecka något år innan han dog av förgiftning år 632 i Medina, tydligen av en judisk kvinna som ville veta om Profeten verkligen var odödlig. Troligtvis utvecklades Shia från de muslimer som levde i Mecka. Muhammad lät de flesta av invånarna överleva. I Mecka fanns olika religioner bl.a. kristendom och Judaism, de fick dock inte motsätta sig hans lära. Sunni Islam har troligtvis utvecklats från Mohammads sida som tidigare följde tron om Hanif. Även här finns ett flertal källor och svåra att tyda. Det märkliga är att det verkar som att Muhammad faktisk är född i Mecka…

  Idag uppskattas det av olika källor att ca 20-200 tusen är tränade ISIL krigare, huvudsak från Irak och Syrien. Säkert även 1000 tals i väst samt några hundratal från Sverige och det är förvånande att vi tillåter möjliga ISIL krigare resa ut och komma tillbaka och få social hjälp med boende, utbildning mm här i Sverige. Hur dumma kan politiker få lov att vara? Åker de till Syrien så skall de inte vara säkra på att få komma tillbaka. Är de svenska medborgare skall de sättas i ”karantän” till dess vi är helt förvissade om att de inte är IS som nu fått en grundlig terroristutbildning. Detta speciellt därför IS vill att de utlänningar som ansluter sig skall finnas kvar i sina hemländer som sovande celler för att kunna utföra Jihad och Terrorism.

  Framför allt är det väldigt viktigt att vi i Väst med svenskar, medier och myndigheter lär sig förstå Islam och dess historia. En muslim är så väldigt mycket mer än bara en muslim. Vi måste veta deras tillhörighet inom islam som har så många sekter och vinklingar. Speciellt viktigt är detta med tanke den syriska flyktingströmmen. Vi vet inte ett enda dugg om vad dessa människor står för – framför allt gällande män i 15-40 års ålder då de är i majoritet IS kan smyga in hur lätt som helst. De som verkligen behöver hjälp har inga möjligheter att ta sig hit… Vi behöver göra mer för att skydda oss från hot som dessa terrorattacker i Beirut, Madrid, London, Mumbai, Sousse och Paris men även andra platser där ISIL mördat människor. Förstår välmeningen med öppna gränser men vi måste veta vilka är dessa människor och deras historia.

  Nu har USA lagt ut en varning om att resa till Skandinavien bl.a. Sverige beroende på vår slapphet gällande fri invandring av vem som helst och hur som helst… Äntligen har regeringen börjat vakna…

  Nu har vi stärkta gränskontroller, men för hur länge? Vi skall ha klart för oss att ISIL är absolut inte dumma, de har planerat för detta under lång tid och de vet exakt var och när och på vilka platser de önskar utföra sina dåd. I ett krig är det ofta två parter som vet var de står, detta är inte ett krig utan en mardröm som kräver speciella och mer sofistikerade lösningar som ibland kan inkräkta på vår frihet.

  Saudi Arabia tar emot 0 d.v.s. INGA Syriska flyktingar enligt UNHCR counts refugees by noting only those ”persons recognized as refugees under the 1951 UN Convention”, detta enligt den internationella dagspressen, Saudi är inte anslutna till UNHCR . Sanningen kan dock vara en annan… Saudi har tagit emot ca 500.000 flyktingar det senaste året skriver Anhvinh Doanvo, (en framstående Amerikansk Journalist för bl.a. Huffington Post mfl.) och ca 2.5 miljoner under de senaste 5 åren..

  Vad jag skriver här får inte tas som om Shia skulle vara bättre och mer humana än Sunni för så är inte fallet men ifråga om IS eller ISIL som mördar vanliga människor, även muslimer så tycker jag det är viktigt att känna till lite om den Muslimska historien. Dra aldrig en muslim över samma kam, skillnaderna är oerhört stora inom Islam. Turkiet med sina ledare Erdogan med familj bl.a. sonen Bilal köper olaglig Olja från Irak genom ISIL. Förstår inte att Nato kan ha kvar Turkiet som medlem, Kanada och även andra länder vill lämna NATO om inte Turkiet inte blir uteslutna. Tyvärr anser NATO Turkiet vara en så oerhört viktig del inom NATO att oavsett vad som sker, förblir Turkiet medlem… Se bara till att Turkiets ledning inte förblir under president Erdogans familj…

  Det enda vi inte vet något om är vad de har i sina tankar… att tänka och tycka är inte brottsligt… Ungefär som att hålla på ett fotbollslag, man önskar att det vinner men man talar inte så ofta om det…

  Profeten Mohammad föddes någon gång under mitten eller slutet av 500 talet (olika uppgifter), troligtvis 570 och dog 632, förgiftad i Medina av en judisk kvinna. Koranen och Sharia kan inte ha skrivits av Mohammed eftersom han inte var skolad, kunde varken läsa eller skriva, han drack dock ofta och mycket Dadel Vin och därför är inte alkohol förbjudet (haram) i koranen, det står dock att man skall dricka det försiktigt.

  I koranen finns s.k. kapitel (surah) eller verser eller rapporter (hadith) som uttalar död åt otrogna, kristna, judar eller icke muslimer. Nedan några exempel ur Koranen som är i original från den engelska utgåvan av Koranen – Muhammad som vari sekten Hanifa –www.academia.edu/6065751/_Hanifiyya_and_Kabablev – kallade sig muslim men varken Shia eller Sunni, vissa säger att han föddes i Mecka men det är osäkert. Koranen kom troligtvis ut i bokform ca 20 år efter Mohammeds död och har kommit ut i ett flertal utgåvor och vissa kapitel med verser har med säkerhet skrivits in senare, detta även om det mesta troligtvis skrivits även före och under Muhammads livstid.

  Fann en sida whatsislam.com/doc/Islam_Questioned.pdf. ”what is Islam” där författaren (inget namn) ger en i mitt tycke förskönande bild om Islam. Talar inte om Shia, Sunni, Ibadi eller andra klaner. Utelämnar mycket av den verklighet vi lever i… antar att den författats av en engelsk modern Imam.

  Sharia lagen har utvecklats under den muslimska s.k. Golden Age mellan 600 och 1200 talet.

  Tydligen följer Sunni Islamiska Staten IS Koranens Surah (kapitel) och Hadits (verser) och Sharia till punkt och pricka… halshugger och dödar alla otrogna, kafir eller infidel som även är Shia eller andra muslimer.

  Utdrag ur Koranens Engelska utgåva – kapitel (Surah) och verser (Hadits) inom parentes… Det finns även flera s.k. Hadeets som är skrivna utanför Koranen…

  Slay the unbelievers wherever you find them (2:191)
  Make war on the infidels living in your neighborhood (9:123)
  When opportunity arises, kill the infidels wherever you catch them (9:5)
  Kill the Jews and the Christians if they do not convert to Islam or refuse to pay Jizya tax (9:29)
  Any religion other than Islam is not acceptable (3:85)
  The Jews and the Christians are perverts; fight them (9:30)
  Maim and crucify the infidels if they criticize Islam. (5:33)
  The infidels are unclean; do not let them into a mosque (9:28)
  Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies (22:19)
  Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them (47:4)
  The unbelievers are stupid; urge the Muslims to fight them (8:65)
  Muslims must not take the infidels as friends (3:28)
  Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the Qur’an (8:12)
  Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels (8:60)

  Det finns dock fler “verser” i koranen som även där visar att man skall döda otrogna…

  – ————————————————————————

  Vi skall också förstå att muslimer i allmänhet inte är som IS eller ISIL, antas att endast 1% muslimer stöttar eller är verksamma mördare inom olika fanatiska grupperingar. Även 1 % är väldigt många. Nedan ett antal olika muslimska fraktioner och grupper som utfört otaliga dåd runt om i världen.

  Khawarij

  Abu Sayyaf (Philippines)

  Al-Itihaad

  al-Mourabitoun (Mali)

  Al-Qaeda

  Al-Shabaab

  Ansar Dine – new

  Ansar-al-Islam /kopplingar till Al-Qaeda

  Basij

  Boko Haram (Middle/North Africa – Nigeria)

  Committee for the Promotion of Virtue

  Darul Islam (Indonesia)

  Gerakan Mujahidin

  Hamas

  Hezbollah

  Hisbah

  Hizbul Islam

  Indonesian Mujahedeen

  Iranian Revolution

  Islam Hadhari

  Islami Andolan Bangladesh

  Islamic Courts Union

  Islamic Defenders

  Islamic democratic political parties

  Islamic Liberation Front of Patani

  Islamic State of Iraq and the Levant

  Jamaah Ansharut

  Jamaat al Muslimeen

  Jamaat-e-Islami Pakistan

  Jemaah Islamiyah

  Katibat al-Battar al Libi – Brussels and Libya

  Laskar Jihad

  Le front Al Nosra

  Malay Islamic identity

  Matowa

  Melayu Islam Beraja

  Muhtasib

  Muslim Brotherhood

  Peoples Mujahidin

  Salafi movement

  Taliban

  Wahhabism

  Wilayatul HisbahFinns

  även en mindre fraktion muslimer, Ibadis som kommer i huvudsak från Oman men finns även i Tunis, Zanzibar, Alger och östra Afrika. Fotbollsproffset Zenadine Zidane född i Frankrike är Ibadi med rötter från Algeriet men är icke utövande. Ibadi tycks vare en moderat form av Islam med bara 1,5 % av det Sunni dominerande Algeriet.

  Underligt är att medier och politiker har knappas nämnt ISIL bomberna i Libanons huvudstad Beirut där mer ca 50 människor fick sätta livet till. Libanon är ett land med ca 45 % kristna av olika grupperingar 5 % Druzer som i viss mån räknas som muslimer och resterande både sunni och Shia med ca hälften var. ISIL bombade Beirut därför att Hizbollah krigade mot ISIL i Syrien.

  Dr. Ingrid Mattson 63, från Kanada konverterade till Sunni Islam i mitten på 80 talet och nu är en framstående lärare om Islam både i USA och England verkar vara moderat men studerar man allt hon skrivit om och även utelämnat vissa fakta så finns det massor att kritisera. Genom historien har dock även vi kristna gjort oss skyldiga till otaliga dåd mot civila och andra religioner. Religion är tydligen en styggelse…

  Se en video här om Palstinier som inte vill förbjuda detta https://www.youtube.com/watch?v=xU9CauJP4Pg

  Göran Wrambeck

  Helsingborg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *