KÖNSKVOTERING FÖRDUMMAR SAMHÄLLET

I torsdag rapporterades det i Metro, att nu ska Schlagerfestivalen könskvoteras.  På tio år är det bara tre av 25 låtskrivare som har vunnit som varit kvinnor.  Konsensus- och PK-Sverige går i taket av indignation och sätter upp målet; 50 % kvinnliga låtskrivare.  Att Christer Björkman, som jag annars känner som en klok och sansad person, instämmer får man ha förståelse för.  Som boss måste man instämma i det ”rätta” för att kunna fortsätta att göra sitt jobb.  Och visst har han lyckats bra med Schlagerfestivalen – sett ur det perspektiv som de kan ha som är intresserade av den.

Men denna kvotering är ett praktexempel på idiotin med kvotering, för den åsidosätter fullständigt kvalitetsperspektivet!  När man säger något sådant går naturligtvis ett antal rabiata (radikal)feministideologer i taket och utropar att ”det finns kvinnor som gör lika bra musik/sånger som män”!  Och det har de rätt i.  Problemet är bara, att historien visar oss att många fler män än kvinnor gör bra musik/sånger – vilket också avspeglas i statistiken på låtskrivare i schlagerfestivalen.

Om jag förstått saken rätt så har principen fram till nu varit, att bidragen ska avhöras anonymt.  Först sedan en sång tagits ut till att få tävla så ska sångskrivare och artister avslöjas.  Nu är jag inte helt säker på att denna princip verkligen följts – jag har hört Bert Karlsson vittna om motsatsen och Christer Björkman konfirmera att det är så – men om man ska kvotera in sånger innebär det att man måste ändra på den principen.  Nu ska alltså könet först fastställas på kompositörsbidragen – vilket naturligtvis öppnar för att kända namn får företräde (vilket de förmodligen redan har) eftersom namnen då avslöjas – och kvalitetsaspekten sättas åt sidan.

Ja, ja.  Jag vet att det finns dem som vill hävda att det inte finns någon som helst kvalitet i Schlagerfestivalen, men det är ovidkommande.  Det är principen som räknas.  Själv är jag tämligen ointresserad av spektaklet, men jag tycker det är kultursnobberi att förkasta det.  Människor har olika smak, och vem bestämmer att en viss grupp har ”finare” smak än andra?  Och – framför allt – varför ska det som kultursnobbarna inte gillar behöva bli utsatt för en kraftig kvalitetsförsämring bara för att kultursnobbarna gärna frotterar sig med (radikal)feminismen?  Varför ska vi inte kvotera all musik?  Det är en gigantisk övervikt i alla sammanhang, när det gäller musik, på män.  Hur många tjejband fanns det som slog i popvågen på 60-talet?  Hur många operor har skrivits av kvinnor?  Tjejernas insats på 60-talet var i allmänhet var att vara ”fans”, vilket visar att musik är en framgångsrik parningsstrategi för killar (man har lätt för att få sprida sina gener), vilket evolutionärt gjort att detta blivit något som killar genomsnittligt är mycket bättre på än tjejer.  I kvoteringssammanhang borde vi alltså istället t ex få lyssna 15 gånger på Eva Dahlgren (och med det vill jag på intet sätt säga att hon är dålig), samtidigt som vi får lyssna en gång på femton olika manliga artister.  Då har vi kvoterat så det blir rättvist, eller?

Naturligtvis kommer det finnas dem som säger att ”Eva Dahlgren ju är bra, så att spela henne femton gånger är ingen dålig kvalitet”.  Nej, men det är en utarmning av musikutbudet!  Bara för att du är kvinna gynnas du, och ska man – som i fallet Schlagerfestivalen – dessutom ha många kvinnliga låtskrivare blir det automatiskt en kvalitetsförsämring, eftersom historien (och nutiden) visar oss att det finns många fler bra manliga kompositörer/låtskrivare.  Det handlar inte om någon manlig komplott (könsmaktsordning, eller heter det könstjafsordning?), utan helt enkelt om att män och kvinnor under evolutionens gång utvecklats till att bli bra på olika saker.  Och ett samhälle tjänar mest på att de som är bra på en sak gör det – inte att man könskvoterar, för det kommer att sänka kvaliteten inom alla områden.  Det är att upphöja idiotin till ideal.  Sverige av idag i ett nötskal.

EN STUDIE I SVENSK MEDELKLASSMENTALITET

Igår presenterade jag texten om att det inte är fel med porr, vilken en av mina facebookvänner delade.  På tråden uppstod ett meningsutbyte som kan vara intressant att studera ur synvinkeln ”medelklassmentalitet”.  Eftersom jag inte har intresse av att hänga ut någon människa anonymiserar jag meningsutbytet.  De två kvinnorna som det handlar om kallar jag för L respektive M.

Det är ett märkligt fenomen att svenska (medelklass)kvinnor anser sig kunna och veta så mycket – trots att de inte inhämtat ”kunskap” genom andra forum än svenska sensationsmedia (som t ex Aftonbladet, Expressen och Svt).  Sålunda inleder M med att påstå att ”det finns en mer eller mindre slavhandel med unga kvinnor som tvingas in i det här” (d v s porren).  Det fylls på med L:s tvärsäkra, ”rätta” åsikt: ”Sex skall inte vara ett geschäft! Det skall vara gratis för alla och envar! I det ögonblicket man gör affärer med sex har kvinnan förslavats! Sex skall vara fritt mellan vuxna människor på lika villkor!!! Ge kvinnorna RIKTIGA (min emfasering) jobb och bra betalt”.  Och för att understryka hur odiskutabelt rätt hon har så avslutar hon med ett ”Amen”.  Vad som är ”riktiga” jobb får vi dock inte veta, inte heller hur hon skulle kunna trolla fram sådana eller om hon själv lever upp till gratis sex.  Indignationen är det viktigaste.

I mitt svar inriktade jag mig på M, eftersom hon gör ett inte bara ounderbyggt, men också falskt påstående, att det skulle vara slavhandel i porren.  Jag skriver:  ”Det förekommer inget tvång inom porrbranschen och trafficking är ett s k ’nollbrott’ (mindre än ett fall på 100.000 invånare,  http://www.anstandigt.com/2015/09/12/den-gigantiska-sextraffickingen-ar-inget-annat-an-bedrageri/.  Tvärtom så mår tjejer som arbetar som porrartister lika bra som eller bättre än genomsnittskvinnan, http://www.independent.co.uk/news/science/porn-stars-and-the-naked-truth-8348388.html.”  Jag rekommenderar också att kvinnorna som kommenterar utifrån moralistiska synpunkter och sprider floskler om prostitutionen läser min ”serie” om myter om prostitutionen:  http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-1-nivaer-pa-vald-och-exploatering-okar-dar-prostitution-ar-legalt/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-2-sexarbetarna-forskonar-tillvaron-som-aktiva-men-inser-verkligheten-nar-de-slutat/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-3-trafficking-okar-dar-prostitution-ar-legal/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-4-sexarbetarna-ar-tvingade-in-i-yrket-och-vill-sluta/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-5-mannen-koper-sig-makt-over-kvinnorna/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-6-prostitutionen-okar-dar-den-ar-laglig-sarskilt-minderarig-sadan/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-7-sexarbetarna-utsatts-for-omfattande-smitta-och-ar-smittohardar/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-8-de-prostituerade-ar-valdsutsatta-drogberoende-och-mar-daligt/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-9-flickor-intrader-i-prostitution-vid-13-ars-alder/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-10-sexturister-ar-onda-utnyttjare-av-sarbara-kvinnor/; http://www.anstandigt.com/2015/09/13/myter-om-prostitutionen-11-den-alltid-onde-kopplaren/.  Annars, påpekade jag, kunde de också läsa min bok, ”Den kidnappade sanningen. Myten om den gigantiska sextraffickingen”.

Är det någon läsare här som tror att därefter följde någon kommentar som antydde att M och/eller L följde uppmaningen?  Om man redan anser sig så ”rätt” vetande som de bägge gör så behöver man inte ta in något som kan rucka på detta ”vetande”.  Istället följde M med ”den klassiska kommentaren. Ni män som gillar att se på porr, och anser att det är kvinnor som väljer det själva- vill ni att er dotter, fru, syster, mamma ger sig in i den branschen, och att andra män tittar på de filmerna? Eller skulle ni försöka övertala dem till att jobba med nåt annat?”  Självklart i M:s föreställningsvärld är det bara män som tittar på porr – vilket ju kan få en att undra vilken verklighetsuppfattning hon har i grunden.  Jag och en annan kommentator, B, påpekar att det är en irrelevant fråga, och att den kunde appliceras på vilket lågstatusjobb som helst, men det vet M att den inte kan.  I vanlig falsk retorik försöker hon föra ned detta på ett känslomässigt plan och bortse från vad som sägs genom att anknyta till att min fru eller dotter skulle ta den i ”r*ven” på film.  Man förstår här, att M vet så mycket bättre än porrartister och sexarbetare vad som är rätt för dem att hon kan bortse från vad de själva tycker.  Så fortsätter hon med att citera mig:  ”Att det skulle vara fel med sexhandel är uteslutande en moralistisk konstruktion” och ska kullkasta det med att fråga: ”Så om du blir kidnappad och kommer till ett ställe där du blir såld till bögar så är det enbart en ’evolutionär adaption’. Det är inte bara unga kvinnor som tvingas till detta, även pojkar.”  Åter levererar hon som ”vetskap” sambandet mellan slaveri och prostitution, men naturligtvis utan att kunna leverera någon källa som kan styrka detta.  M har inte öppnat länkarna som jag presenterat, hon vet ju bäst ändå.  Så avslutar hon med det dräpande: ”Jisses… jag lägger ner denna tråden, för den diskussionen kan jag inte vinna.”  Och det är nog klokt av henne, eftersom hon så uppenbart inte har något som kan understödja det hon säger än sin egen övertygelse.  Jag citerar Howard S Beckers kommentar, att måttet på avvikelse i en handling inte beror på handlingen i sig, utan på den värdering vi lägger i handlingen, och då kommer hon med det som slutligen ska skjuta mig i sank: barnporr.  Vi har inte på något vis diskuterat eller nämnt det tidigare, men nu ska all porr associeras med barnporr.  Det är sådana metoder som svensk medelklassmentalitet uppmuntrar.  Min kommentar blir:  ”Sedan är det väl symptomatiskt att du, när du inte har källor eller forskning att anföra, måste dra ner debatten på det känslomässiga planet, genom att dra in barnporr.  Vad har barnporr att göra med att du inte kan respektera människors val att jobba med porrfilm eller som sexarbetare?

B påpekar för M att porr och trafficking inte är samma sak, men M vet bättre (åter utan underlag):  ”Men det är heller inte skilt åt. Många östasiatiska kvinnor luras hit. Pojkar också skulle jag tro. Ok, nu skiter jag i det här.  Jag mår dåligt.”  M mår alltså dåligt av att inte alla inser hur salomoniskt ”rätt” hon har i sin moralism.  Våga inte ifrågasätta en svensk (medelklass)kvinnas ofelbara åsikter.  Att ingen som helst forskning antyder att östasiatiska kvinnor skulle tas hit för sexslaveri, att det är ett väldigt litet brott i omfattning (även om hemskt för de få som råkar ut för det) har ingen betydelse för M.  Hon ”vet” ändå hur det ligger till och behöver inte solka sina fingrar med motstridiga fakta.  Svensk medelklassmentalitet i dess prydno.

M lämnar nu tråden, men L har inte givit upp ännu:  ”Trafficking, porr och narkotika kommer alltid att gå i hand fatta det en gång för alla! Kvinnans sexualitet är INTE en handelsvara!!!!! STOPP!”.  Åter samma floskler som inte understöds av någon som helst vetenskaplig forskning, men vilka är säljande för medier, politiker och journalistkår.  L ”vet” också ”rätt” och behöver inte inta några motstridiga fakta gentemot hennes ”kunskap”.  Om de länkar och källor jag levererat sammanfattar L:  ”Jag skiter innerligt i denne ’Dick’.”  Men L har också helt fel, trots att hon lutar sig mot mentaliteten att tro sig veta utan att ta reda på fakta.  Sexualitet är och har alltid varit en handelsvara.  Det är, som Ullah Ahsan (Prostitution in Bangladesh: An Empirical Profile of Sex Workers. I Journal of International Women’s Studies Vol 7) skriver i sin text om Bangladesh:  ”Från en rent ekonomisk synvinkel kommer prostitution mycket nära situationen av att få något för ingenting. Kvinnan kan lida ingen förlust alls, men ändå erhålla en generös belöning.”  Sexhandel är den mest framgångsrika överlevnadsmekanismen för primathonor någonsin.  L:s moralistiska ställningstagande ändrar inte på det. Mot bakgrund av hur mentaliteten utvecklats bland svensk medelklass, d v s att man inte behöver respektera forskning, andras åsikter eller ens något man ”känner” är fel tror jag är ett hot mot demokratin.  Jag tror svensk medelklassmentalitet är ett minst lika stort hot mot demokratin och yttrandefriheten som ytterligheterna på vänster- och högerkanten.  Särskilt som den svenska journalistkåren lär ut till människor att det är rätt att dissa och hata dem med ”fel” åsikter.

DE ”GODAS” SMUTSKASTNINGSRETORIK OCH SKRÄMSELPROPAGANDA

Med anledning av ett meningsutbyte på en facebooktråd, som egentligen handlade om Alexander Bard, inte om sexarbete, lyckades ett par ”genomtänkta” kommentarer av sexköpsmotståndare leda in tråden på ämnet.  Den inledande kommentaren (från en man) var:  ”Dom som säljer sex har ofta blivit utsatta för övergrepp i någon form tidigare i sitt liv. Kom igen, för fan, det är inte ok att sälja sex. Inte köpa heller.”  Förmodligen var det med hänsyftning till att Alexander Bard försvarat sexhandel och själv deklarerat att han sålt sex.  Det här ledde till det ena och det andra och nya ”goda” aktörer som minsann ”vet” hur illa sexarbetarna far kom in, bl a en som ”skamlöst” ställer sig på alla offers sida.  Visst låter det som om hon är genomgod, inte sant?  Åtminstone tycks hon själv betrakta sig som sådan.  Men ”godheten” flagnade snart, när jag försökte förklara okunnigheten som uppvisades, och att det ”goda” egentligen handlar om egocentrisk empati.  Jag levererade också länkar till min ”serie” om myter kring prostitutionen och påpekade hur de ”goda” tror på myter och skrämselpropaganda.  Den ”skamlösa” upplyste oss då om att det finns gott om män som jag, och att jag lever i ”egna fantasier om den lyckliga horan”.

Hade någon trott att den ”skamlösa” skulle bry sig om att läsa om prostitutionsmyterna som jag länkat till?  Hade någon trott att hon därifrån skulle försöka att argumentera för sin sak, och anföra någon forskning som kunde styrka den?  Ni behöver inte oroa er, hon gjorde det inte.  Självklart påpekade jag att jag forskat vetenskapligt om detta och skrivit en bok i ämnet som uppskattats av flera (f d) sexarbetare.  Jag påpekade också, att det är hon som förlitar sig på myter och skräckpropaganda och uppmanade henne att läsa mina länkar, samt tog ett exempel från världens kanske största undersökning av prostituerade, av Thomas M Steinfatt, som visat att 15 % tyckte direkt illa om jobbet, men 69 % att det var ett bra eller okay jobb.  Jag frågade också den ”skamlösa” om hon talar om den ”lyckliga” städaren, eller den ”lyckliga” industriarbetaren.

Nu då, tänker ni, nu läste hon väl och försökte komma med motargument?  Nej, hon betedde sig precis som så många självutnämnda ”goda”, som sitter på den absoluta ”sanningen” gör.  Genom påhittad guilt by association behövde hon inte ta till sig fakta som strider mot hennes egen övertygelse/tro i detta fall.  Alltså skrev den ”skamlösa” bl a:  ”Jag hade absolut förväntat mig att flera ivriga män skulle försvara sin egen rätt att köpa sex – jag är inte förvånad. Män som ser kvinnor som sina likar skulle aldrig tycka som ni. Jag är inte okunnig och har också tagit del av rapporter på oehört lidande för t ex kvinnor från fattiga länder som tvingas i en vidrig sexindustri. Ni får gärna sitta här och gotta er åt kvinnors lidande…”  Hon påstår alltså, att de män som är kritiska till svensk lagstiftning kring sexköp, liksom till den falska bilden som florerar kring prostitution enbart gör det för att de själva köper sex (menar hon att det gäller kvinnor som är emot sexköpslagen också?).  Denna smutsiga retorik har gamla anor, även inom prostitutionsdebatten, och redan under 1800-talets debatt i England slungades detta helt ur luften tagna påhitt ut, som t ex då William T Stead påstod: ”därför att de är medbrottslingar till de kriminella och urskuldarna och  likställde opposition mot det han sa med skuld: ”Om dessa människor sa sanningen så kunde man finna att de gjort likadant själva.”  (Om någon är intresserad så har jag aldrig varit med en sexsäljare, inte därför att jag är emot det, utan enbart därför att det inte är min grej, men till skillnad mot t ex ”skamlös” kan jag acceptera att andra tycker och vill annorlunda än jag).

Så hamnade vi alltså i det som de ”goda” ivrigt tar till när de saknar kunskaper, argument och förmåga att ta till sig andra åsikter och synpunkter än deras ”enda sanning”; smutskastningsretoriken och påståenden om att de minsann visst har läst ”rapporter” som bekräftar deras ”sanning”.  Och det är inte omöjligt att de har, men eftersom dessa ”rapporter” inte presenteras så finns ingen möjlighet att bemöta deras brister.  Om det nu verkligen skulle ha varit annat än tidnings– och TVpropaganda som ”skamlös” sett så är risken total för att det är något i stil med den nedan länkade Europol-rapporten.  Smutsig nivå är det emellertid på och det har, enligt min mening, ingenting med anständighet, tolerans och acceptans av avvikande åsikter att göra.

Ett exempel på hur sådan här skrämselpropaganda fungerar är t ex de alltid alarmerande påståendena att sexhandel med och prostitution av unga hela tiden ökar.  T ex så skrev två poliser detta på SVT-debatt för ett halvår sedan.  Att det inte finns underlag för detta i den officiella statistiken är inga problem för de bägge poliserna, utan vi ska tro det bara för att det är två poliser som påstår det.  Det är också ett typiskt drag hos de ”goda”.  De svänger sig med rapporter som är proppade med ”uppskattningar” (eller snarare ”guesstimates”, som det kallas i engelskspråkiga länder) som inte har någon som helst grund i verklig forskning eller nationell statistik, utan bara är ren propaganda.  Som t ex en fullständigt undermålig ”rapport” från Europol, vilken bl a EU-minister Birgitta Olsson har hänvisat till i ”debatten”.  Hur trovärdig den svenska polisen är ses väl av den ”uppskattning” som gjordes för ett tiotal år sedan, och som fortfarande hänvisas till titt och tätt, om 400-600 sextraffickerade kvinnor till Sverige varje år, fast den nationella statistiken säger 5,4, varav nästan tre kommit självmant och är offer endast i kraft av att vara under 18 år.  Svensk polis tvekar alltså inte ett ögonblick att överdriva de verkliga siffrorna hundrafalt!

Och hur kan det komma sig att ungdomsprostitutionen ökar just i Sverige, när den minskar i andra länder?  I USA har den t ex minskat från 2316 kvinnliga minderåriga arrester (och ”räddningar” är arrester) år 1982 till 470 år 2012.  Hur kan det komma sig att Sverige, med världens ”bästa” lagstiftning kring sexarbete ökar när andra länder minskar?  Beror det månne på sexköpslagen?  Men då säger ju de bägge poliserna att denna lag har ÖKAT prostitutionen samtidigt som den minskar i andra länder!  Hur kan då regeringen påstå att den minskar av samma lag?  Hur som helst är detta ett tydligt exempel på den falska skräckpropaganda som ska motivera att ”goda” människor, innehavare av ”den enda sanningen”, genom lagar och straff ska kunna tvinga alla att följa deras åsikt – samtidigt som man patroniserar och stigmatiserar de kvinnor som står längst ned på samhällshierarkin.  Fy fan för sådan ”godhet”!

Här är länkarna till serien om myter i prostitutionen:

BUSSFILS-MADDE-SPEKTAKLET

Idag gifter sig Madelaine Bernadotte, numera kallad ”Bussfils-Madde” efter att olagligen ha kört i en bussfil och ovederhäftigt försökt åkalla åtalsimmunitet för att slippa betala 1000:- i böter.  Vittnar inte detta om att Bernadottskan är en otroligt självupptagen människa?

Det påstås att kungen ska betala för bröllopet, vilket låter otroligt med tanke på polispådrag, avspärrningar m m.  Men om så skulle vara så blir det ännu mer makabert än om skattebetalarna skulle stå för notan, eftersom det är absurt att någon kan spendera så många miljoner samtidigt som människor i stora mängder går arbetslösa i detta land och många lever nära svältnivåer.  Och så försöker denna bortskämda brud slippa undan att böta 1000:-.  När jag tänker på det blir jag faktiskt illamående!

Bernadotterna har alltid varit krakar.  De har t ex under sin tid på den svenska tronen skaffat mängder med horungar som de med få undantag inte har tagit något som helst ansvar för.  Där bröt de med traditionen från äldre kungaätter, som t ex den kungliga Waseätten, som sörjde för alla sina horbarn.  Mina egna söners mormors farmors mor ska enligt tradition ha varit dotter till Carl XV och dennes faders (Oscar I) halvbastardsyster Brita Katarina Wallgren (men den dottern påstås hovet ha skaffat en handskbutik i Götgatsbacken – hur sant det nu kan vara).  Men vi kan aldrig ta reda på om det stämmer, eftersom det på 60-talet – när det bestämdes att även ”oäktingar” hade rätt att ärva och rätt till vetskap – ska ha utgått en order direkt från Gustav VI Adolf att bränna handlingar om Bernadotternas oäktingar i kakelugnarna på slottet.

Spektaklet får mig, som sagt, att må illa, men jag inser att många människor kommer att följa det.  Och tyvärr så är detta ingenting som man kan göra något åt, eftersom fäblessen för kungliga och andra ”societetsmänniskor” är en evolutionär adaption.  D v s, att det är biologiskt nedärvt för att det gynnar artens fortlevnad.  Att det verkligen är en evolutionär adaption visades vid ett test på makakeraphannar vid Duke University North Carolina 2004 (som också visade att intresset för porr är en evolutionär adaption).  Aporna försågs med en fruktjuice som de var väldigt förtjusta i, och vilken de lärdes att använda som betalningsmedel. Sedan fick de se olika bilder av andra, bekanta apors ansikten, liksom av honors könsdelar. Intressant nog var de beredda att betala mycket för bilder av honornas könsdelar och relativt mycket för bilder av ledarapor, men apor av lägre status krävde de betalning för att ens titta på.  Men bara för att det är en evolutionär adaption behöver jag inte tycka om spektaklet – eller monarkin som företeelse.  Republikanska föreningen, here I come.

Första gången postad juni 2013.