EXPRESSEN GÖR BORT SIG IGEN!

PK-polisbladet Expressen hade igår en ledartext med rubriken ”Amnesty international gör bort sig igen” som vänder sig mot att Amnesty International överväger att verka för kvinnors (sexarbetares) mänskliga rättigheter genom att verka för legalisering av prostitutionen.  Att sexarbete är legalt i Sverige (det är sexköp som är kriminellt) tycks vara okänt för den okunnige ledarskribenten, och så går denne på i ullstrumporna.  Sexköpslagen kallas ”revolutionerande”, men vad den okunnige skribenten tycks helt ovetande om är, att vi 1999 införde en katolsk, puritansk och sexualfientlig förordning från 1441.  Då infördes nämligen sexköpslagen för första gången i Europa, i påvestaden Avignon, men förbudet mot sexköp gällde då bara gifta män och präster.  Det är smickrande för Sverige som nation att vi dammar av gamla katolska medeltidsförordningar och gör till svensk lag, inte sant?

Så fortsätter man som alltid fundamentalistiska aktivister måste göra, med att ljuga – eller åtminstone förtiga verkligheten.  Det sägs att en utvärdering 2008 (fast i själva verket var det 2010) visar att lagen har ”verkan”.  I själva verket visar denna s k ”utvärdering” inget annat än att den är ett ideologiskt beställningsarbete, utan någon som helst vetenskaplig bärighet.  Att åberopa den visar bara hur svag grunden för sexarbeteshatarna är.  Detsamma visar åberopandet av ”en studie från London School of Economics 2012” (Cho, Dreher & Neumeyer, 2013, Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? i World Development vol 41) som påstås visa att legalisering leder till ökad trafficking.  Denna studie är nämligen lika mycket ren pseudovetenskap som Skarheds s k ”utvärdering”.  I den ”fallstudie” man gör mellan Sverige, Danmark och Tyskland så är de ”siffror” man använder sig av för Sveriges del ILO:s guesstimate om 500 sextraffickingoffer 2004 (i verkligheten 0 dokumenterade fall), för Danmarks del samma ILO:s guesstimate om 2250 sextraffickingoffer 2004 (i verkligheten 3 dokumenterade fall) samt för Tyskland samma ILO-”källa” om 32.800 år 2004 (i verkligheten 137 formella, dokumenterade fall, varav 70 procent ledde till villkorlig dom eller böter, d v s att det var relaterade brott, vilket torde ställa oss inför ca 41 verkliga fall).  Detta är en helt värdelös, intetsägande studie, vilket ytterligare understryks av att för Sveriges del åberopas Gunilla Ekberg (2004, The Swedish Law that prohibits the purchase of sexual services. I Violence Against Women) och den italienska studien ”Study on national legislation on prostitution and the trafficking in women and children, European Parliament.”  I denna studie antyder man, på fullaste allvar, att det skulle komma 1800 sextraffickingoffer till Sverige varje år.  Det vittnar ganska bra om kvaliteten på nämnda ”studie”.

Vidare utgår Cho, Dreher & Neumeyer från att de obevisade påståendena om att legalisering dels ökar efterfrågan och dels tillgång i prostitutionen skulle vara fakta, vilket vittnar om den vetenskapliga nivån hos de tre författarna.  Inte heller anförs en enda siffra med verklighetsgrund.  ”Källorna” är internationella organisationer (32 %), regeringsinstitutioner (27 %), odefinierade ”forskningsinstitut” (18 %), NGO:er (18 %) och medier (5 %).  Någon sexarbetarorganisation finns självklart inte representerad.  Inte heller har Nya Zeeland tagits med i studien, det enda land som bevisligen lyckats eliminera sextrafficking – tack vare legaliseringen av sexhandeln.  Som sagt, en vetenskapligt fullständigt värdelös studie som om den inte vore digital möjligen skulle duga som toapapper.  Men det är typiskt att det är det bästa Expressen har att tillgå.  Detsamma törs jag påstå gäller den påstådda skotska studie som sägs visa att barnprostitutionen ökar.  Den mycket utförliga och noggranna utvärderingen av Nya Zeelands avkriminalisering 2003 av prostitutionen visar att ingen ökning av barnprostitution (vilken f ö är väldigt låg) har skett.

Är det här det bästa som en svensk tidning kan åstadkomma i sexarbetsfrågan?  Expressen har gjort bort sig igen och ställt sig på fördumningens, subjektivitetens, okunskapens och intoleransens barrikad.  Precis som vanligt alltså. Första gången postad februari 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *