ÄR DROTTNINGEN RASIST?

Drottning Silvia uteblev från Polar prisets utdelning.  Hon påstod att hon och ”prinsessan” Madelaine inte kunde gå dit för att Berry på 60-talet ”haft sex med en 14-åring”.  Det var otur för henne att hon inte blev drottning i t ex Spanien istället, där lovlighetsgränsen är satt till 13 år, då hade hon kunnat gå på utdelningen.

Men det viktiga är att drottningens skäl för att utebli inte ens är adekvat.  Berry har inte dömts för att ha haft sex med en fjortonåring.  Eskil Fagerström klargör vad som egentligen hände i Sydsvenskan, och det är uppenbart att den dom som fälldes baserades på den s k ”Mann act” och var tydligt rasistisk.  Man måste också fråga sig hur trovärdig flickans ifråga anklagelse mot Berry, att han hade haft sex med henne, är i ljuset av att han p g a att hon misskött sig i sitt arbete gav henne sparken.  Det var naturligtvis därför han inte dömdes för att ha haft sex med henne, han dömdes istället på rasistiska grunder för att ha ”för avsikt” att utnyttja henne.

Vår svenska drottning backar alltså upp en rasistisk dom från 1961 i Texas och ger den indirekt godkännande.  Hon pådyvlar också Berry ett brott som han inte dömts för – och förmodligen aldrig begått.  Nu vidhåller jag, att människor har rätt att hysa och uttrycka vilka åsikter som helst, utan att de ska korsfästas av självutnämnda ”rätta” individer, men jag undrar varför inga av alla antirasistaktivister som frodas i detta land inte sagt ifrån?  Det förefaller märkligt för mig.  Sedan undrar jag också om hovets uppbackning av rasistiska domar är legitimerande för den svenska monarkin?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *