VARIFRÅN EMANERAR HALLOWEEN?

I Metro 27 oktober (2014) utger sig en text av en nutida journalist för att förklara varför vi firar Halloween.  I så måtto har hån (d v s han/hon) rätt i att det moderna firandet är en komerciellt importerad sed från det stora landet i väster, men därefter tar uppenbarligen hånæs förmåga att undersöka slut (enligt gängse mönster hos okunniga svenska journalister).  Vi får oss till livs, att ”Halloween” skulle komma från ”All hallows even” (mot bakgrund av att ”hallow” idag har betydelsen ”helgon”).  Så får vi oss också till livs, att allhelgonadagen har sina rötter i 700-talet och avskaffades som en helgdag hos oss på 1700-talet (efter att ha varit en viktig sådan under medeltiden, min anmärkning).

Nyttan av svepande förklaringar av detta slag motsvarar ungefär den nivå av kvalitet som svensk journalism befinner sig på idag.  En snabb check av de lättast tillgängliga påståendena (och absolut inga ”avvikande” fakta) och sedan kvickt ut med en lagom PK text.  Emellertid blir det, som i ungefär 99 procent av fallen med svenska journalisters texter (eftersom de tror att de kan allt) bristfälligt och fel.  Hallowen kommer inte alls av engelskans ”All hallows even”, utan har sitt ursprung i den antika grekiska fruktbarhetsfesten ”Haloen” som inföll sent på hösten för att fira skörden.  Tinitos berättar om den, att det var en fest till Demeter och Dionysos och att den firades på hösten under nio dagar för grödans döende och återuppvaknande. Första dagen, uppger han, gick man i en procession till havet, där tvättning och rening utfördes (inte alltid helt i enlighet med nutida moralism). På den sjätte dagen, fortsätter han, lämnade en procession Aten för Eleusis. Deltagarna var då krönta med myrten och murgröna, bar lätta facklor och sädesax. Framme firade man ljudligt och glättigt riter i enskilda aktiviteter, vilka t o m innehöll incestuösa riter (okända hur) som del av dessa. Han påstår att det var hetärerna som startade denna fest vilket är tveksamt, eftersom vi hade den också här i Norden.

Hos oss hette festen ”fagna vetri”och inföll efter mitten av oktober, efter skörden och slakten, för att fira god äring.  Huvudgud vid firandet var Frej, vilket visar att det – precis som Haloen – var en fruktbarhetsfest.  Eftersom fruktbarhetsfester alltid innehöll ”sex och snusk” på något sätt (jmf Lucia) var det en absolut nödvändighet för kyrkan att – liksom med jul, påsk och Valborg – ta över firandet, för att utrota sexet och snusket.  Precis som vid kyrkans enormt effektiva utplånande av den rika konstaskatt av erotisk och pornografisk konst som antiken efterlämnade så ersattes fruktbarhetsfesterna av död och skräck.  Fagna sumri blev påsken, med Jesu död,  fagna vetri/Haloen blev helgonens död, pornografin blev skildringar av helvetet och martyrium (och så småningom ”live” föreställningar med bränningar på bål och avrättningar – mycket bättre för människor att se på än porr) och de onda krafterna sades släppas lösa, som en rest av de förkristna gudarna.

Halloween är att fira döden istället för livet helt enkelt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *